Ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Šekovići ambulantnim vozilom”

  

16. maja 2016. godine je u prostorijama Doma zdravlja Šekovići održana ceremonija primopredaje na Projektu nabavke ambulantnog vozila za Dom zdravlja Šekovići. Ceremoniji su prisustvovali zamjenik šefa Misije Japana u BiH Kazumasa Miyazaki, načelnik Opštine Šekovići Budimir Ninić i direktor Doma zdravlja Šekovići Snežan Sokić.
 
U okviru Programa grant podrške za temeljne projekte (GAGP), Vlada Japana je donirala Domu zdravlja grant sredstva u iznosu od 41.333 eura (80.842 KM) za nabavku novog ambulantnog vozila. Realizacijom ovog projekta su unaprijeđene usluge prevoza za oko 2.600 pacijenata na godišnjem nivou dok su oko 10.000 stanovnika ove Opštine indirektni korisnici projekta. 
Vlada Japana pridaje veliki značaj projektima u zdravstvenom sektoru. Od 1996. godine, Japan je preko GAGP Programa podržao provedbu oko 30 projekata u ovom sektoru u Bosni i Hercegovini.