Ceremonija primopredaje na Projektu obnove Osnovne škole “Humci” Čelić

  

22. septembra 2016. godine je održana ceremonija primopredaje na Projektu obnove Osnovne škole “Humci” Čelić. Ceremoniji, koja je održana u prostorijama Osnovne škole, su prisustvovali zamjenik šefa Misije Ambasade Japana u BiH Kazumasa Miyazaki, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović, načelnik Općine Čelić Sead Muminović, direktor Osnovne škole “Humci” Čelić  Amir Mehmedović te stručni savjetnik za obrazovanje u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona Haris Agić
 
U okviru Grant programa Vlade Japana za temeljne projekte, Vlada Japana je dodijelila grant u iznosu od 93.226 eura (182.334,21 KM) Osnovnoj školi „Humci“ za zamjenu dotrajale stolarije i krovova na školskim objektima centralne i područne škole i dvjema sportskim dvoranama, kao i za sanaciju sistema centralnog grijanja i zamjenu dotrajalih svjetlarnika. Oba školska objekta, sagrađena 1975. godine, su bila u neuslovnom stanju, između ostalog radi činjenice da je u njima, tokom ratnog sukoba 1990-ih, bio smješten prihvatni centar za interno raseljena lica. Sveukupan broj direktnih korisnika projekta je 210 učenika i 40 nastavnika i saradnika OŠ, dok je broj indirektnih korisnika projekta preko 1000 osoba, uključujući mlade i članove brojnih lokalnih kulturno-sportskih udruženja.

Obrazovanje predstavlja jednu od prioritetnih oblasti kojima Vlada Japana pridaje značaj u Bosni i Hercegovini. U okviru Grant programa Vlade Japana za temeljne projekte, Vlada Japana je od 1996. godine dodijelila grantove za preko 70 osnovnih škola u Bosni i Hercegovini.