Vlada Japana dodijelila grant u iznosu od 147.281 eura za tri projekta; projekat za osnovnu školu u Zavidovićima i dva projekta u sektoru primarne zdravstvene zaštite u Brezi i Kaknju

   

U okviru Programa grant pomoći za temeljne projekte, Vlada Japana je odlučila da dodijeli iznos od 53.164 eura (oko 103.980 KM) za Projekat obnove Osnovne škole “Kovači” u Zavidovićima i iznose od 70.813 eura (oko 138.500 KM) i 23.304 eura (oko 45.580KM) za dva Projekta nabavke medicinske opreme za Domove zdravlja u Brezi i Kaknju. Ambasador Japana u BiH Kazuya Ogawa je 18. februara potpisao Ugovore sa predstavnikom Osnovne škole Kovači kao i predstavnicima Doma zdravlja Breza i Doma zdravlja Kakanj.

Projekat obnove Osnovne škole “Kovači” u Zavidovićima je jedan od tri potpisana projekta čiji je cilj unaprijeđenje uslova za odvijanje nastavnog procesa u školi putem zamjene dotrajale stolarije (prozora i vrata) na školskom objektu. Nadalje, cilj projekata opremanja Domova zdravlja u Brezi i Kaknju medicinskom opremom je omogućavanje adekvatnih i pouzdanih dijagnostičkih usluga za pacijente zamjenom postojeće dijagnostičke opreme. Dom zdravlja Breza će biti opremljen unaprijeđenim višenamjenskim RTG-aparatom dok će Dom zdravlja Kakanj biti opremljen modernim ultrazvučnim aparatom.