Ceremonija zatvaranja UNDP projekta “Upravljanje rizikom od klizišta u BiH” održana u Sarajevu

  

Dana 15. septembra 2016. godine ambasador Japana u BiH Kazuja Ogava (Kazuya Ogawa) prisustvovao je ceremoniji zatvaranja UNDP projekta “Upravljanje rizikom od klizišta u BiH”. Ceremoniji su prisustvovali i zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić, federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić, te rezidentna predstavnica Razvojnog programa UN-a (UNDP) i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH Sezin Sinanoglu.

 

Kao odgovor na dugoročne potrebe nakon katastrofalnih poplava u maju 2014. godine, Vlada Japana donirala je UNDP-u 2.940.000 američkih dolara. Ovim projektom osigurana je konkretna podrška lokalnim vlastima na području 9 opština pogođenih klizištima i poplavama (Doboj, Goražde, Maglaj, Srebrenik, Tuzla, Vogošća, Zenica, Zvornik i Žepče) za sanaciju i stabilizaciju klizišta putem ulaganja s ciljem smanjenja rizika, te za jačanje kapaciteta za upravljanje klizištima i njihovo praćenje. Zahvaljujući ovom projektu, sanirano je 300 kuća i jedna bolnica, dok će indirektnu korist od projekta imati otprilike 44.500 ljudi usljed jačanja institucionalnih kapaciteta lokalnih zajednica po pitanju upravljanja rizikom od klizišta.