Ceremonija primopredaje nove generacije japanskih vozila u okviru tzv. neprojektne pomoći

  
  

Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini (BiH), gospodin Kazuya Ogawa je 19. aprila prisustvovao ceremoniji primopredaje 80 japanskih vozila nove generacije, koja su nabavljena u okviru tzv. neprojektne pomoći,  zajedno sa ministrom civilnih poslova BiH, gospodinom Adilom Osmanovićem u Sarajevu.
 
U okviru ovog granta pomoći, u ukupnom iznosu od 500 miliona japanskih jena (cca. 7.2 miliona KM), Vlada Japana je dodijelila 40 vozila koja koriste ekološki čisti dizel, te 80 hibridnih vozila za 120 ustanova socijalne zaštite u FBiH, RS i Brčko Distriktu. Na ovoj ceremoniji je izvršena predaja 80 hibridnih vozila Bosni i Hercegovini. Preostalih 40 Toyota vozila koja koriste ekološki čisti dizel su već predata u oktobru prošle godine.
 
Vozila će se koristiti za unapređenje usluga ustanova socijalne zaštite, kao što su prevoz njihovih korisnika, uključujući osobe sa posebnim potrebama i osobe treće životne dobi, kao i posjete njihovih uposlenika kućama njihovih korisnika. Pored toga, ova hibridna vozila zajedno sa vozilima koja koriste ekološki čisti dizel drastično smanjuju emisiju toksičnih materijala, za razliku od uobičajenih dizel vozila, te će time doprinijeti i zaštiti okoliša u BiH.