Ceremonija primopredaje na Projektu obnove i dogradnje fiskulturne sale Osnovne škole “Šamac”

  

23. septembra 2016. godine je održana ceremonija primopredaje na Projektu obnove i dogradnje fiskulturne sale Osnovne škole “Šamac”. Ceremoniji, koja je održana u prostorijama Osnovne škole, su prisustvovali zamjenik šefa Misije Ambasade Japana u BiH Kazumasa Miyazaki, direktor Pedagoškog zavoda RS Predrag Damjanović, načelnik Opštine Šamac Savo Minić i direktor Osnovne škole “Šamac” u Šamcu Slobodan Čeliković.
 
U okviru Grant programa Vlade Japana za temeljne projekte, Vlada Japana je dodijelila grant u iznosu od 76.848 eura (150.303 KM) za Osnovnu školu Šamac, za obnovu i dogradnju fiskulturne sale koja je oštećena u poplavama iz 2014. godine. Sportska dvorana je bila neuslovna za odvijanje nastave fizičkog vaspitanja uslijed dotrajalosti (datira iz 1953. godine) i uslijed štete nastale u poplavama. Direktni korisnici projekta su 450 učenika ove osnovne škole. Objekat fiskulturne sale će biti na raspolaganju za korištenje za oko 200 članova lokalnih sportsko-rekreacionih klubova (poput karatea, odbojke, rukometa, itd).
 
Obrazovanje predstavlja jednu od prioritetnih oblasti kojima Vlada Japana pridaje značaj u Bosni i Hercegovini. U okviru Grant programa Vlade Japana za temeljne projekte, Vlada Japana je od 1996. godine dodijelila grantove za preko 70 osnovnih škola u Bosni i Hercegovini.