Deseto međunarodno MANGA takmičenje

Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini oglašava poziv za prijavu aplikacija za deseto izdanje Međunarodnog MANGA takmičenja.  Rok za predaju aplikacija je petak, 17. juni 2016.
 
Upute za apliciranje i aplikacijski formulari su dostupni na web stranici Desetog međunarodnog MANGA takmičenja http://www.manga-award.jp/index.php?lng=e te na stranici Ambasade Japana u BiH. Aplikacije trebaju stići putem pošte u Ambasadu Japana u BiH (Bistrik 9, 71 000 Sarajevo) ili direktno na adresu Desetog međunarodnog MANGA takmičenja najkasnije do 17. juna, sa naznakom ‘Application for the 10th International MANGA Award’.
 
Najbolji MANGA rad osvojit će Zlatnu nagradu, dok će naredna tri najbolja rada dobiti Srebrnu nagradu. Autori najboljih radova će, u organizaciji Japanske fondacije, biti pozvani da učestvuju u ceremoniji dodjele nagrada koja će se održati u Japanu.  Tokom svog boravka u Japanu (u trajanju od oko 10 dana), autori će imati priliku da se susretnu sa drugim MANGA autorima, te da posjete izdavačke kuće i druge institucije.
 
Godišnje Međunarodno takmičenje MANGA nagrada osnovano je u maju, 2007. godine, prema inicijativi tadašnjeg Ministra inostranih poslova, g. Taro Asoa, sa svrhom poticanja MANGA autora koji svojim radom doprinose promicanju MANGA kulture van granica Japana. Takmičenje se održava svake godine od svog osnivanja.