Kurs japanskog jezika 2015/16 – Ceremonija dodjele certifikata održana na Univerzitetu u Sarajevu

Ceremonija dodjele certifikata za 1., 2. i 3. generaciju polaznika kursa japanskog jezika koji je organiziran u akademskoj 2015/16. godini, održana je 15. jula u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.  Kurs japanskog jezika organizira Univerzitet u Sarajevu, uz podršku Ambasade Japana u BiH i Japanske fondacije.
 
Ceremoniju su otvorili g. Kazuya Ogawa, ambasador Japana u BiH i Prof. Dr. Ugo Vlaisavljević, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.
 
Ukupno 38 studenata je primilo certificate koje su uručili Ambasador Ogawa i prorektor Vlaisavljević.
 
U svojim pozdravnim govorima, ambasador Ogawa i prorektor Vlaisavljević izrazili su zadovoljstvo zbog uspješne implementacije kursa, rasta zajednice eksperata iz obasti japanskog jezika, te zbog činjenice da, od oktobra 2016. godine,  kurs ulazi u četvrtu godinu implementacije.