Provjera znanja japanskog jezika (Japanese-Language Proficiency Test/JLPT)

Provjera znanja japanskog jezika (Japanese-Language Proficiency Test/JLPT) će se održati u Bosni i Hercegovini 4. decembra 2016. godine, u prostorijama Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Upute za izradu testa
Primjeri pitanja
Aplikacijski formular
Kriteriji
Kandidati trebaju biti neizvorni govornici japanskog jezika.
Nivoi
N1 – sposobnost razumijevanja jezika u raznim okolnostima.
N2 – sposobnost razumijevanja jezika koji se koristi u svakodnevnim situacijama i u drugim okolnostima, do određenog nivoa.
N3 – sposobnost razumijevanja jezika koji se korissti u svakodnevnim situacijama, do određenog nivoa.
N4 – sposobnost razumijevanja osnova jezika.
N5 – sposobnost razumijevanja osnova jezika, do određenog nivoa.
Cijena: 60,00 KM
Registracija:
 • Najprije pažljivo pročitajte upute za izradu testa.
 • Preuzmite aplikacijski formular isključivo sa ove web stranice.
 • Elektronski popunite aplikacijski formular. Formular se sastoji od tri stranice (A, B, C), Test Vouchera i kopije Test Vouchera. Prilikom popunjavanja stranice A, preostale dvije stranice se popunjavaju automatski.
 • Isprintajte popunjeni formular. Sačuvajte stranicu C za sebe. Zalijepite fotografiju na Test Voucher i kopiju test Vouchera.
Pošaljite sljedeće dokumente poštom na adresu Ambasade Japana u BiH (Bistrik 9, 71 000 Sarajevo); dokumente u zatvorenoj koverti možete i lično dostaviti u ambasadu:
1) Popunjeni aplikacijski formular (stranice A i B);
2)Test Voucher;
3)Kopiju Test Vouchera
 • Molimo naznačiti Provjera znanja japanskog jezika na koverti.
 • Aplikacijski period: 8. septembar - 7. oktobar 2016. (Koverte sa poštanskim pečatom sa datumom 7. oktobar će biti prihvaćene).
 • Potvrda primitka aplikacije će stići na email adresu navedenu u vašoj aplikaciji najkasnije do 7. oktobra.
 • Ukoliko ne primite potvrdu aplikacije do 7. oktobra, o tome nas odmah obavijestite putem emaila.
 • Cijena testa iznosi 60,00 KM. Uplata će se izvršiti na mjestu održavanja testa 4. decembra.
 • Upite možete poslati na email adresu: embassyofjapan.culture@sx.mofa.go.jp
 • Telefonski upiti neće biti prihvaćeni.
Ambasada Japana u BiH se nada da će JLPT potaknuti što veći broj ljudi u Bosni i Hercegovini da uče japanski jezik te da će dodatno doprinijeti promicanju bilateralnih odnosa između Japana i BiH u raznim sektorima, poput obrazovanja, kulture i drugih.