Treće takmičenje najboljih govornika na japanskom jeziku

 1. Vrijeme: subota, 18. mart, 16:00h
 2. Mjesto: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 3. Organizator: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 4. Sponzori: Ambasada Japana u BiH, Olympus BiH, Japanska fondacija
 5. Teme:
  Grupa 1: ''Japanska kultura i ja''
  (za učesnike koji su prešli udžbenik GENKI I)
   
  Grupa 2: ''Moj entuzijazam prema Japanu''
  (za učesnike koji su prešli udžebnike GENKI I i II)
   
  Učesnici trebaju izraziti vlastite stavove, a ne opšte informacije o Japanu.
6. Pravila:
a. Trajanje izlaganja: oko 3min.
-Ako je nastup kraći od 2:30min., takmičar/ka će dobiti negativne bodove.
-Ako je nastup duži od 3:30min., takmičar/ka će biti zaustavljen/a.
b. Nakon podnošenja aplikacije i teksta za takmičenje, kandidat/kinja može napraviti manje izmjene teksta, no svaka značajna izmjena neće biti prihvaćena.
c. Predloženi tekst ne smije biti prethodno korišten ili objavljivan.
d. Tokom nastupa, takmičar/ka neće biti u mogućnosti čitati pripremljeni tekst, no bit će u mogućnosti koristiti kraće zabilješke koje moraju biti zvanično odobrene i ovjerene na registracijskom mjestu prije početka takmičenja.
e. Nakon svakog nastupa slijedi Q&A sesija.

7. Kandidati moraju ispunjavati sva tri sljedeća kriterija:
a.da su nastanjeni u BiH
b.da prethodno nisu boravili u Japanu, ukupno duže od 1. mjeseca

8. Aplikacijska procedura: aplikacijski formular je dostupan na web stranici Ambasade Japana u BiH te na web stranici Univerziteta u Sarajevu. Popunjeni aplikacijski formular i predloženi tekst (na japanskom jeziku) je potrebno poslati na: japanesespeech@sx.mofa.go.jp.
Aplikacijski  formular
 
Nakon što ste poslali aplikaciju, dobit ćete potvrdu primitka aplikacije u roku od 3 dana. Ukoliko ne primite potvrdu primitka aplikacije, molimo kontaktirajte Ambasadu Japana (033 277 500).
9. Rok za apliciranje: ponedjeljak, 28. februar 2017.

10. Prva selekcija takmičara će biti bazirana na kvaliteti predloženog teksta. Kandidati koji prođu prvu selekciju će biti pozvani da učestvuju u takmičenju. Svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima prve selekcije do petka, 10. marta.

11. NAPOMENA: Nagrade će biti uručene najboljim takmičarima. Pobjednik/ca takmičenja će dobiti povratnu kartu za Japan, koju sponzorira kompanija Olympus BiH. Ukoliko je pobjednik/ca mlađi/a od 18 godina ili je tokom posljednjih godinu dana posjetio/la Japan putem nekog od programa Vlade Japana, nagrada će biti uručena drugoplasiranom/j takmičaru/ki.