Stipendija za profesionalno usavršavanje predavača

Aplikacijska procedura za stipendiju za profesionalno usavršavanje predavača za 2017. godinu

Stipendija nudi bh. državljanima koji su rođeni nakon 2. aprila 1982. godine i koji imaju najmanje 5 godina predavačkog iskustva (do 1. aprila 2017.) u nekoj od institucija osnovne ili srednje škole ili druge škole za predavače u BiH, priliku za profesionalno obučavanje u periodu između oktobra 2017. i marta 2019. godine (ukupno 1.5 godinu).

Upute za apliciranje

Aplikacijski formular &Placement Preference formular

Ljekarsko uvjerenje (samo za aplikante koji prođu selekciju dokumenata i intervju)

______________________________________________________________________________________________________________

Rok za apliciranje: 10. mart 2017.

Aplikaciju lično dostaviti ili poslati poštom na adresu Ambasade Japana (Bistrik 9, 71 000 Sarajevo).
Molimo naznačiti ''Application for the Teacher -Training Program 2017" na koverti.
Dokumenti koji stignu nakon naznačenog roka neće biti prihvaćeni.
Molimo ne povezivati dokumente heftaricom.
Aplikanti koji prođu selekciju dokumenata će biti pozvani na testiranje i intervju koji će se održati u martu 2017.)
Sve potrebne informacije su dostupne u dokumentu ''Upute za apliciranje'' i upiti neće biti prihvaćeni.