11. Međunarodno MANGA takmičenje

Sa zadovoljstvom obavještavamo da je upravo otvoreno 11. Međunarodno MANGA takmičenje, te da očekujemo aplikacije MANGA umjetnika. Aplikacijski period je: 17.mart-16.juni 2017. godine.
Autori najboljih radova će biti nagrađeni putovanjem u Japan (u trajanju od oko 10 dana) od strane Japanske fondacije.
http://www.manga-award.mofa.go.jp/index_e.html