Takmičenje najboljih govornika na japanskom jezikuTreće takmičenje najboljih govornika na japanskom jeziku održano je 18. marta 2017. godine, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Svaki od 8 takmičara održao je prezentaciju na japanskom jeziku u trajanju od 3 minute, na temu vlastite poveznice, iskustva ili ideje o Japanu, pred članovima ocjenjivačkog odbora na čijem čelu je bio NJ.E. Kazuya Ogawa, ambasador Japana u BiH. Ambasador Ogawa i prof. dr Ksenija Kondali, prodekanesa na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu su otvorili događaj.
 
Rezultati takmičenja su sljedeći:
 
Početnički nivo:
  1. mjesto: g. Faruk Šehić – ‘’Kultura u školama’’
  2. mjesto: gđica Lamija Mršo – ‘’Četiri stvari koje me je naučila japanska kultura’’
Napredni nivo:
  1. mjesto: gđica Emina Hajro – ‘’Veliki smijeh’’
  2. mjesto: gđica: Azra Balta – ‘’Moj entuzijazam prema Japanu’’

Pobjednica takmičenja naprednog nivoa je osvojila povratnu avionsku kartu za Japan, koju je sponzorirala kompanija Olympus BiH.