Kulturna razmjena između stipendista iz BiH i studenata postdiplomskih studija sa Univerziteta Sophia

     


2. septembra, ambasador Hideyuki Sakamoto u svojoj je rezidenciji organizirao kulturnu razmjenu između studenata BiH koji će od ovog mjeseca studirati u Japanu uz stipendiju japanske vlade (Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, nauke i tehnologije Japana dodijelilo je stipendije za 3 bh. postdiplomska studenta u 2019. godini) i postdiplomskih studenata sa Univerziteta Sophia u Tokiju koji u Sarajevo dolaze kao nastavnici Programa ljetnog japanskog jezika počevši od 3. septembra na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ambasador Sakamoto pozdravio je veliki interes za japanski jezik među građanima BiH i poželio da studenti stipendisti budu most prijateljstva Japana i BiH. Dr. Muhamed Dželilović, dekan Fakulteta koji će ove jeseni otvoriti Kurs japanskog jezika i kulture, istakao je zahvalnost za saradnju sa Univerzitetom Sophia i japanskom vladom.