Ceremonija potpisivanja grant ugovora za Projekat unapređenja kabineta za nastavu japanskog jezika i kulture na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Sarajevu, pod Temeljnom grant pomoći iz oblasti kulture (GCGP)

2020/2/15
      

 

Vlada Japana odlučila je dodijeliti grant u iznosu 32 567 eura (63 658 KM) za potrebe Projekta unapređenja kabineta za nastavu japanskog jezika i kulture na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Sarajevu, pod Temeljnom grant pomoći iz oblasti kulture (GCGP). Dana 10. februara, ambasador SAKAMOTO Hideyuki potpisao je grant ugovor sa prof. dr. Muhamedom DŽELILOVIĆEM, dekanom Filozofskog fakulteta UNSA, u prostorijama ovog Fakulteta. Projekat je osmišljen kako bi se omogućilo osposobljavanje kabineta za nastavu iz oblasti japanskog jezika i kulture, tokom koje bi se koristila najsavremenija IT oprema koja uključuje sistem za video umrežavanje, između ostalog, a koji bi omogućio online nastavu sa univerzitetima u Japanu.

Učesnici prof. dr. Rifat ŠKRIJELJ, rektor Univerziteta u Sarajevu, i predstavnici Filozofskog fakulteta UNSA, zahvalili su Vladi i narodu Japana za njihovu velikodušnu podršku; također su izrazili duboku zahvalnost Sophia Univerzitetu iz Tokija za dosadašnju intenzivnu saradnju, te nadu za nastavak iste pri izučavanju japanistike na UNSA. Ambasador SAKAMOTO rekao je kako se nada da će novi kabinet renoviran unutar Projekta odgovoriti na rastući interes za japanski jezik i kulturu domaćeg stanovništva, te da će postati središte za japanske studije u BiH.