Sastanak s načelnikom Općine Centar Sarajevo g. Srđanom Mandićem.

2021/9/1

Dana 1. septembra 2021.godine, ambasador ITO se sastao s načelnikom Općine Centar Sarajevo g. Srđanom Mandićem. Na sastanku su razgovarali o političkoj i ekonomskoj situaciji u Sarajevu, posebno o stanju pod pandemijom Covid-19.
Dogovorena je i daljnja saradnja vezana za pomoć svakodnevnom životu građana Općine Centar Sarajevo, naročito ranjivim grupama stanovništva. Sastanku je prisustvovala i gospođa Aida Hrnjić, direktorica udruženja Colibri, koji pruža podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju.