Ceremonije primopredaje za projekte obnove osnovnih škola u Čeliću i Živinicama

2021/9/24

   

 
Dana 17. septembra 2021, ambasador Ito je prisustvovao dvjema ceremonijama primopredaje u Tuzlanskom kantonu. Prva ceremonija, za „Projekat obnove OŠ „Čelić“ Čelić“, održana je u 11:30 časova, a upriličio ju je direktor škole gosp. Mirza Šadić. Vlada Japana dodijelila je grant školi u iznosu od 56.286 EUR (otprilike 110.000 KM) za zamjenu oštećene stolarije, odnosno prozora i vrata u zgradi škole.
 
Druga ceremonija, za „Projekat obnove OŠ „Višća“ Živinice“ održana je u 14:00 časova, a upriličila ju je direktorica škole gđa. Suada Alimanović.  Vlada Japana dodijelila je školi sredstva u iznosu od 43.524 EUR (oko 85.100 KM) za zamjenu kotlova za grijanje i popravak oštećene stolarije kao što su prozori i vrata u školskoj zgradi.
 
Ova dva projekta, implementirana u okviru japanskog programa „Temeljne Grant Pomoći za projekte Ljudske Bezbjednosti (GAGP)“, doprinijela su poboljšanju ambijenta obrazovanja u ovim školama. Ukupan broj direktnih korisnika projekta u ove dvije osnovne škole je oko 736 učenika i oko 75 nastavnika i osoblja.
 
Unutar GAGP-a, Japanska pomoć BiH je od 1996. godine do danas dostigla preko 19 miliona EURA (oko 38 miliona KM) pokrivajući vitalne sektore kao što su primarna zdravstvena zaštita, obrazovanje, deminiranje. Vlada Japana pridaje naročito veliki značaj poboljšanju obrazovnog okruženja u zemlji i odobrila je oko 28 miliona EURA (oko 56 miliona KM) za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje više od 210 škola širom zemlje tokom proteklih 25 godina kroz GAGP program pomoći i opće grantove.