Nastupna posjeta ministru za ljudska prava i izbjeglice BiH

2023/3/1
 


U utorak, 28. februara 2023. godine, ambasador Kinefuchi se sastao sa Nj.E. gdin. Sevlidom Hurtićem, ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH. Tokom sastanka, sagovornici su razmijenili mišljenja o bilateralnim odnosima i reformskim procesima BiH za članstvo u EU.
Ministar Hurtić je objasnio aktivnosti i prioritete Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, ističući važnost provođjenja reformi za članstvo BiH u EU. Ovom prilikom, ministar Hurtić se zahvalio ambasadoru na dugogodišnjoj razvojnoj pomoći koju pruža Vlada Japana, te je izrazio očekivanje za dalji razvoj saradnje između ove dvije zemlje.