Poziv mladima: aplikacije za program razmjene mladih „MIRAI 2023“

2023/8/25

Ministarstvo vanjskih poslova Japana (MOFA) i Regionalni ured za saradnju za omladinska pitanja (Regional Youth Cooperation Office – RYCO) raspisuju konkurs na program razmjene mladih “Zapadni Balkan susreće Japan: Most ka budućnosti” - MIRAI, time pozivajući 14 mladih ljudi porijeklom iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije, da se prijave na jedinstvenu priliku za profesionalno i lično usavršavanje. Razmjena je planirana za period od 13. – 20. februara 2024. godine. 

“Zapadni Balkan susreće Japan: Most ka budućnosti” program je razmjene mladih koji se organizuje pod skraćenicom MIRAI (Mutual Understanding, Intellectual Relations and Academic Exchange Initiative) od 2018. godine; uveden je pod Inicijativom o saradnji na Zapadnom Balkanu  koju je uveo tadašnji premijer Japana Shinzo Abe, a ima za cilj da se učesnici – budući mladi lideri u regiji – bliže upoznaju sa Japanom, njegovom politikom i kulturom, te da se ohrabre međusobno razumijevanje i pomirivanje naroda Zapadnog Balkana kroz dijalog, zajedničko iskustvo, i intelektualno-kulturnu razmjenu, čime bi se gradio temelj za buduću opširnu saradnju i prijateljstvo između Japana i zemalja Zapadnog Balkana. Kao i ranije, saradnja na ovom programu razmjene realizuje se sa RYCO-om, koji je osnovan u sklopu inicijative Berlinskog procesa pokrenutog od strane Njemačke i drugih evropskih zemalja. 

Za najnovije informacije o proceduri prijave i detaljima programa, posjetite RYCO-vu web stranicu: 
https://www.rycowb.org/call-for-applications-2023-2024-western-balkans-meet-japan-a-bridge-into-the-future/ 

Pored toga, od ove godine je uvedena i nova grupa kojoj će biti omogućeno učešće online. Tema za ovu grupu je „Kulturna i lokalna otkrića“. Za više detalja o ovoj grupi, molimo posjetite link ispod: 
MIRAI 2023/2024 Online Visiting Japan Program (kintoneapp.com)