Višem sportskom menadžeru Sportskog saveza Grada Mostara, g. Dženanu Šuti, dodijeljeno Priznanje ministra vanjskih poslova Japana

2023/8/31
 


Japansko Ministarstvo vanjskih poslova odlučilo je dodijeliti Priznanje ministra vanjskih poslova za 2023. godinu g. Dženanu Šuti, višem sportskom menadžeru Sportskog saveza Grada Mostara. 

G. Šuta je ključna ličnost u Sportskom savezu Grada Mostara od 2011. godine, a pored toga što je 2016. godine učestvovao u projektu pod pokroviteljstvom JICA-e za pružanje obuke o fizičkom vaspitanju u Japanu, bio je uključen i u implementaciji prvog “UNDOKAI” sportskog događaja u Bosni i Hercegovini. “UNDOKAI” se, od svog osnivanja do danas, kontinuirano održava kao sportska manifestacija u kojoj mogu učestvovati svi, uključujući i osobe sa invaliditetom, a japanski način fizičkog vaspitanja se koristi za poboljšanje zdravlja građana Bosne i Hercegovine. 

G. Šuta je i lokalni predstavnik Malog Mosta – sportske akademije koju je 2014. godine u Mostaru osnovao bivši kapiten japanske fudbalske reprezentacije, g. Tsuneyasu Miyamoto. Također se zalaže za promociju razmjene između Japana i BiH, te međusobnog razumijevanja među različitim nacionalnim grupama. 

Uvažavajući njegova dosadašnja dostignuća, ovom prilikom mu se uručuje Priznanje ministra vanjskih poslova Japana. 

Priznanje ministra vanjskih poslova Japana dodjeljuje se pojedincima i grupama sa izvrsnim rezultatima na međunarodnom planu u raznim poljima, kako bi se prepoznao njihov doprinos promociji prijateljstva između Japana i zemalja regije i svijeta. Dodatni cilj ovog Priznanja je i promocija razumijevanja i podrške japanske javnosti aktivnostima primalaca Priznanja.