Četvrta prezentacija polaznika kursa japanskog jezika

  • A picture is displayed.
  • A picture is displayed.
  • A picture is displayed.
Prvog juna upriličena je četvrta prezentacija polaznika japanskog kursa na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Polaznici su bili podijeljeni u grupe po odjeljenjima (od prve do četvrte godine), te su prezentovali radove na temu „Jedan aspekt BiH koji bih želio / željela predstaviti narodu Japana.“