JLPT – Test znanja japanskog jezika 2017

JLPT – test znanja japanskog jezika (Japanese Language Proficiency Test) održat će se na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, dana 3. decembra 2017. godine. JLPT je test za neizvorne govornike japanskog jezika s ciljem evaluacije i certificiranja njihovog znanja japanskog jezika.

Upute za izradu testa (na engleskom i japanskom jeziku)
Primjeri pitanja: http://jlpt.jp/e/samples/forlearners.html
Prijavni obrazac

Kriteriji
Kandidati trebaju biti neizvorni govornici japanskog jezika.

Nivoi
N1 – sposobnost razumijevanja jezika u raznim okolnostima.
N2 – sposobnost razumijevanja jezika koji se koristi u svakodnevnim situacijama i u drugim okolnostima, do određenog nivoa.
N3 – sposobnost razumijevanja jezika koji se koristi u svakodnevnim situacijama, do određenog nivoa.
N4 – sposobnost razumijevanja osnova jezika.
N5 – sposobnost razumijevanja osnova jezika, do određenog nivoa.

Cijena polaganja testa: 60,00 KM

Registracija
 • Najprije pažljivo pročitajte upute za izradu testa.
 • Preuzmite aplikacijski formular isključivo sa ove web stranice.
 • Elektronski popunite aplikacijski formular.
 • Formular se sastoji od tri stranice (A,B, C), Test Vouchera, i kopije Test Vouchera. Prilikom popunjavanja stranice A, preostale dvije stranice se popunjavaju automatski.
 • Isprintajte popunjeni formular. Sačuvajte stranicu C za sebe. Zalijepite fotografiju na Test Voucher i kopiju Test Vouchera.
 • Pošaljite sljedeće dokumente poštom na adresu Ambasade Japana u BiH (Bistrik 9, 71 000 Sarajevo); dokumente u zatvorenoj koverti možete i lično dostaviti u ambasadu:
1) Popunjeni aplikacijski formular (stranice A i B);
2) Test Voucher;
3) Kopiju Test Vouchera.
 • Molimo naznačite Provjera znanja japanskog jezika / Japanese Language Proficiency Test na koverti.
 • Aplikacijski period: 10. 8. (august) - 13. 10. (oktobar) 2017. (koverte sa poštanskim pečatom sa datumom 13.10. će se prihvatiti).
 • Potvrda primitka aplikacije će stići na e-mail adresu navedenu u vašoj aplikaciji najkasnije do 20. oktobra.
 • Ukoliko ne primite potvrdu aplikacije do 27. oktobra, o tome nas odmah obavijestite putem e-maila.
 • Cijenu polaganja testa od 60,00 KM potrebno je platiti 3. decembra na mjestu održavanja testiranja, prije početka istog.
 • Ovjereni Test Voucher ćete preuzeti na mjestu održavanja testiranja, u nedjelju 3. decembra.
 • Upite možete poslati na e-mail adresu: embassyofjapan.culture@sx.mofa.go.jp.
 • Telefonski upiti neće biti prihvaćeni.

Ambasada Japana u BiH se nada da će JLPT potaknuti što veći broj ljudi u Bosni i Hercegovini da uče japanski jezik te da će dodatno doprinijeti promicanju bilateralnih odnosa između Japana i BiH u raznim sektorima, poput obrazovanja, kulture, i drugih.