Stipendija za profesionalno usavršavanje predavača za 2018. godinu


Aplikacijska procedura za stipendiju za profesionalno usavršavanje predavača za 2018. godinu

 
Ova stipendija Japanske vlade nudi bh. državljanima koji su rođeni nakon 2. aprila 1983. godine, te koji su završili univerzitet ili pedagošku školu i koji će imati tačno 5 ili više godina radnog staža računajući od 1. aprila 2018. godine kao nastavnik / predavač u ustanovama osnovnog, srednjoškolskog obrazovanja i / ili u pedagoškim školama, priliku za profesionalno obučavanje u periodu koji je potreban da se završi program obuke na odabranom univerzitetu u Japanu (maksimalno 1.5 godinu).

Upute za apliciranje
Aplikacijski formular
Formular za odabir mjesta usavršavanja (Placement Preference)
Ljekarsko uvjerenje (samo za aplikante koji prođu selekciju dokumenata i intervju)
______________________________________________________________________________________________________________

Rok za prijavu: 1. mart 2018. godine

Aplikaciju lično dostavite ili pošaljite poštom na adresu Ambasade Japana (Bistrik 9, 71 000 Sarajevo). Molimo naznačite ''Application for the Teacher -Training Program 2018" na koverti.
Molimo ne spajajte dokumente heftaricom.
Dokumenti koji stignu nakon naznačenog roka neće biti prihvaćeni.
Aplikanti koji prođu selekciju dokumenata će biti pozvani na testiranje i intervju koji će se održati u martu 2018. godine.
Sve potrebne informacije dostupne su u dokumentu ''Upute za apliciranje''.