Najava četvrtog takmičenja u govorništvu na japanskom jeziku

Četvrto po redu takmičenje u govorništvu na japanskom jeziku održat će se kako slijedi:

  1. Datum i vrijeme: subota, 31. mart, 14:00~

  2. Mjesto: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 
  3. Organizatori: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Ambasada Japana u BiH
Sponzori: Toyota BiH, Japanska fondacija

  4. Teme: 
Prva grupa:
Myself and Japan / Japan i ja
(Takmičari bi trebali imati znanje ekvivalentno udžbeniku GENKI 1)
Druga grupa:
Japanese Things or Systems That I Want to Introduce to Bosnia & Herzegovina / Japanske stvari ili sistemi koje bih htio/htjela uvesti u Bosni i Hercegovini
(Takmičari bi trebali imati znanje ekvivalentno udžbeniku GENKI 2)
 Takmičari bi trebali izraziti vlastite stavove, ne samo generalne informacije o Japanu.

  5. Pravila
    a. Dužina govora: oko 3 minute - Ako je govor kraći od 2:30 minute, takmičaru će se dodijeliti negativni bodovi. - Ako je govor duži od 3:30 minute, takmičar će biti zaustavljen.
    b. Nakon što takmičar preda aplikaciju i pisanu verziju govora, dozvoljeno mu/joj je načiniti manje ispravke na tekstu ukoliko smatra da je potrebno; kakogod, svaka veća ispravka nije dozvoljena.
    c. Predani tekst ne smije biti prethodno oglašavan ili objavljivan.
    d. Tokom takmičenja, takmičarima neće biti dozvoljeno čitati govor, ali će moći koristiti prethodno pripremljene kratke tekstualne podsjetnike, koji se trebaju predati na odobravanje i pečatiranje prije početka natjecanja.
    e. Nakon svakog izlaganja uslijedit će kratka Q&A sesija.

  6. Kvalifikacije: Na aplikante se moraju odnositi sljedeće stavke:
    a. BiH državljanstvo.
    b. Aplikanti ne bi trebalo da su bili u Japanu duže od jednog mjeseca.

  7. Aplikaciona procedura: Aplikacioni formular dostupan je u Ambasadi Japana u Sarajevu, te na web-stranici iste. Popunjen aplikacioni formular i tekst govora (na japanskom) potrebno je dostaviti na e-mail adresu embassyofjapan.culture@sx.mofa.go.jp .


*** Aplikacioni formular ***

Nakon primitka Vaše aplikacije (koja se sastoji iz formulara i teksta govora), Ambasada će Vam poslati potvrdni e-mail u roku 3 radna dana. Ukoliko ne primite isti, molimo kontaktirajte Ambasadu Japana na telefon: (+ 387) 33-277-500.
 
  8. Rok za prijavu: nedjelja, 11. mart.

  9. PRVA selekcija bit će napravljena na osnovu kvalitete samog teksta govora (oni aplikanti koji prođu prvu selekciju moći će se takmičiti). Svim će aplikantima biti javljeni rezultati prve selekcije putem e-maila.

  10. NAPOMENE:
  • Nagrade će biti uručene najboljim takmičarima.
  • Pobjedniku takmičenja u Drugoj grupi sponzor Toyota BiH uručit će povratnu aviokartu za Japan.
  • Ukoliko je pobjednik maloljetan (15 - 17 godina), potrebno je odobrenje roditelja / staratelja za put u Japan.
  • Ukoliko pobjednik ima 14 ili manje godina, ili je posjetio/-la Japan u sklopu projekta Vlade Japana u protekloj godini, nagrada će se uručiti sljedećem najboljem natjecatelju.