JLPT – Test znanja japanskog jezika 2018


JLPT – test znanja japanskog jezika (Japanese Language Proficiency Test) za 2018. godinu održat će se na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, dana 1. jula/srpnja 2018. godine. JLPT je test za neizvorne govornike japanskog jezika s ciljem evaluacije i certificiranja njihovog znanja ovog jezika.

Upute za test (na engleskom i japanskom jeziku)
Primjeri pitanja: http://jlpt.jp/e/samples/forlearners.html
Prijavni obrazac

Kriteriji
Kandidati trebaju biti neizvorni govornici japanskog jezika.

Nivoi

N1 – sposobnost razumijevanja jezika u raznim okolnostima.
N2 – sposobnost razumijevanja jezika koji se koristi u svakodnevnim situacijama i u drugim okolnostima, do određenog nivoa.
N3 – sposobnost razumijevanja jezika koji se koristi u svakodnevnim situacijama, do određenog nivoa.
N4 – sposobnost razumijevanja osnova jezika.
N5 – sposobnost razumijevanja osnova jezika, do određenog nivoa.

Cijena polaganja testa: 60.00 KM

Mjesto polaganja testa: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Registracija

1. Najprije pažljivo pročitajte upute za test.
2. Preuzmite prijavni obrazac isključivo sa ove web stranice.
3. Elektronski popunite prijavni obrazac.
4. Obrazac se sastoji od tri stranice (A,B, C), Test Vouchera, i kopije Test Vouchera. Prilikom popunjavanja stranice A, preostale dvije stranice se popunjavaju automatski.
5. Isprintajte popunjeni obrazac. Sačuvajte stranicu C za sebe. Zalijepite fotografiju na Test Voucher i kopiju Test Vouchera.
6. Uplatite iznos cijene polaganja testa na jednu od sljedećih bankovnih adresa:

UPLATE IZ INOSTRANSTVA (devizni račun):
     - Ime banke: Sberbank BH dd Sarajevo
     - Adresa banke: Fra Anđela Zvizdovića br. 1, 71000 Sarajevo
     - IBAN kod: BA391401011200464855
     - SWIFT kod: SABRBA22
     - Ime primaoca računa: Filozofski fakultet Sarajevo - Japanski jezik
     - Adresa primaoca računa: Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo

UPLATE UNUTAR BiH:
     - Ime banke: Sberbank BH dd Sarajevo
     - Adresa banke: Fra Anđela Zvizdovića br. 1, 71000 Sarajevo
     - Broj tranakcijskog računa: 140-101-1110003043
     - Ime primaoca računa: Filozofski fakultet Sarajevo - Japanski jezik
     - Adresa primaoca računa: Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo

7. Pošaljite sljedeće dokumente poštom na adresu Ambasade Japana u BiH (Bistrik 9, 71 000 Sarajevo); dokumente u zatvorenoj koverti možete i lično dostaviti u Ambasadu:

     a) Popunjen prijavni obrazac (stranice A i B);
     b) Test Voucher;
     c) Kopiju Test Vouchera;
     d) Potvdu iz banke o uplati iznosa za polaganje testa (kopija je prihvatljiva).

8. Molimo naznačite Provjera znanja japanskog jezika / Japanese Language Proficiency Test na koverti.
9. Aplikacijski period: 1.4. (1. april/travanj) – 13. 5. (13. maj/svibanj) 2018. godine (koverte sa poštanskim pečatom sa datumom 13. 5. će se prihvatiti).
10. Potvrda primitka aplikacije će stići na e-mail adresu navedenu u vašem prijavnom obrascu najkasnije do 25. maja/svibnja.
11. Ukoliko ne primite potvrdu aplikacije do 31. maja/svibnja, o tome nas odmah obavijestite putem e-maila.
12. Upite možete slati na e-mail adresu: embassyofjapan.culture@sx.mofa.go.jp .
 
Ambasada Japana u BiH se nada da će JLPT potaknuti što veći broj ljudi u Bosni i Hercegovini da uče japanski jezik, te da će dodatno doprinijeti promicanju bilateralnih odnosa između Japana i BiH u raznim sektorima, kao što su obrazovanje i kultura.