Pete prezentacije polaznika kursa japanskog jezika (2017/2018)    

 

Trećeg juna upriličene su pete prezentacije polaznika kursa japanskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Polaznici su bili podijeljeni u grupe po odjeljenjima (od prve do četvrte godine), te su prezentovali radove na temu „Karakteristike BiH koje bih volio / voljela predstaviti.“