Posjeta dječje studijske grupe „Little Bridge“ iz Japana

  
 

Dana 31. jula, grupa od devetoro djevojčica i dječaka uzrasta od 9 do 15 godina posjetili su rezidenciju ambasadora Japana u BiH, gdje su uživali u prijateljskom razgovoru sa polaznicima kursa japanskog jezika Univerziteta u Sarajevu. Ovi „mali ambasadori“ iz Japana posjetili su BiH u periodu 25. jula do 1. augusta kao dio aktivnosti studijskog putovanja organiziranog od strane japanske neprofitne organizacije „Little Bridge“. Grupa je također održala razmjenu sa sportskom akademijom „Mali Most“ iz Mostara.