Demonstracija tradicionalnih japanskih umjetnosti – kaligrafije (jpn. shodō) i aranžiranja cvijeća (jpn. kadō / ikebana)

   
   

 

U srijedu 5. septembra na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Sarajevu, održana je demonstracija dviju tradicionalnih japanskih umjetnosti – kaligrafije (jpn. shodō) i aranžiranja cvijeća (jpn. kadō / ikebana) – od strane japanskog umjetnika Kihachira Nishiure (Kihachiro Nishiura). U demonstraciji kaligrafije, umjetnik je ukratko opisao historiju i razvoj ove umjetničke forme u Japanu, te demonstrirao sve stilove japanske kaligrafije kroz historiju. Tokom demonstracije ikebane, umjetnik je objasnio stilove koji se koriste u ovoj umjetnosti, te u praktičnom dijelu demonstracije napravio ukupno četiri instalacije. Članovi publike mogli su poslije obje demonstracije zatražiti od umjetnika da im napiše riječ po njihovom izboru, te ih ponijeti sa sobom po završetku događaja.