MIRAI Program・2018 prva grupa (Zapadni Balkan)

MIRAI Program・2018 prva grupa (Zapadni Balkan)

  1. U periodu od 31. oktobra do 7. novembra 2018. godine, 18 mladih ljudi sa područja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Srbija) dobit će priliku da posjete Japan kao članovi prve grupe programa MIRAI 2018 (tema: Zapadni Balkan), koji promoviše Ministarstvo vanjskih poslova Vlade Japana. Ukupno troje mladih ljudi sa područja Bosne i Hercegovine učestvovat će u programu.
  2. Prva grupa posjetit će razne kulturnohistorijski značajne lokacije u Tokiju, Hiroshimi i Kyotu tokom posjete Japanu. U Tokiju će dodatno stupiti u kontakt i razmijeniti mišljenja sa studentima Sophia Univerziteta, te posjetiti Svjetski trg JICA-e (Japan International Cooperation Agency). U Hiroshimi, učesnici programa posjetit će Memorijalni park mira, gdje će moći poslušati priče hibakusha (ljudi koji su preživjeli bacanje atomske bombe), te se pobliže upoznati sa realnošću atomskih bombardovanja. Na kraju, učesnici će imati priliku iskusiti tradicionalnu japansku kulturu u Kyotu. Na zadnji dan programa, 6. novembra, učesnici će održati prezentaciju o svojim iskustvima ambasadoru zaduženom za područje Zapadnog Balkana u Ministarstvu vanjskih poslova Vlade Japana.
  3.  Ovaj program dio je Inicijativa za suradnju sa Zapadnim Balkanom, koje je najavio japanski premijer Abe u januaru ove godine, te koje imaju za cilj promociju razumijevanja između Japana i zemalja Zapadnog Balkana, kao i međusobnog razumijevanja između raznih etničkih grupa u toj oblasti. Program se realizuje u saradnji sa RYCO-om (Regional Youth Cooperation Office), te je uspostavljen kao rezultat Berlinskog procesa započetog od strane relevantnih europskih zemalja, poput npr. Njemačke.
  4. Učestvovanjem na ovom programu razmjene, od učesnika se očekuje produbljivanje razumijevanja Japana, te aktivno širenje utisaka iz Japana po povratku u vlastite zemlje.
     

Referenca:  
Pokretač programa:
Japan International Cooperation Center https://www.jice.org/en/index.html
 
 
MIRAI Program・2018
Prva grupa (Zapadni Balkan)
 
Raspored programa

 
31. oktobar (srijeda)
 Dolazak u Tokyo
 
1. novembar (četvrtak)
 Orientacija, predavanje na Ministarstvu vanjskih poslova, posjeta Svjetskom trgu JICA-e
 
2. novembar (petak) – 3. novembar (subota)
 Posjeta Hiroshimi (posjeta Memorijalnom parku mira, itd.)
 
4. novembar (nedjelja)
 Posjeta Kyotu
 
5. novembar (ponedjeljak)
 Program razmjene studenata sa Sophia Univerzitetom
 
6. novembar (utorak)
 Završne prezentacije utisaka na Ministarstvu vanjskih poslova, turistički obilazak
 
7. novembar (srijeda)
 Odlazak iz Tokija