Stipendija za profesionalno usavršavanje predavača za 2019. godinu

Aplikacijska procedura za stipendiju za profesionalno usavršavanje predavača za 2019. godinu

 

Stipendija nudi bh. državljanima koji su rođeni nakon 2. aprila 1984. godine, te koji su završili univerzitet ili pedagošku školu i koji će imati tačno 5 ili više godina radnog iskustva, računajući od 1. oktobra / listopada 2018. godine, kao nastavnik / predavač u ustanovama osnovnog, srednjoškolskog obrazovanja i / ili u pedagoškim školama, priliku za profesionalno obučavanje u Japanu u periodu koji je potreban da se završi program obuke na odabranom univerzitetu (maksimalno 1.5 godinu).
Molimo na linku ispod pronađite sve potrebne informacije:
https://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications_teacher.html
______________________________________________________________________________________________________________
Rok za prijavu: 1. mart 2019. godine

Aplikaciju je potrebno lično dostaviti ili poslati poštom na adresu Ambasade Japana (Bistrik 9, 71 000 Sarajevo).
Molimo naznačite ''Application for the Teacher -Training Program 2019" na koverti.
Dokumenti koji stignu nakon naznačenog roka neće biti prihvaćeni.
Molimo ne spajajte dokumente heftaricom.
Aplikanti koji prođu selekciju dokumenata će biti pozvani na testiranje i intervju koji će se održati u martu 2019. godine.
Sve potrebne informacije dostupne su u dokumentu ''Upute za apliciranje'' (''Application Procedures'').