Japanska vlada završava obuku i predaju servisiranog mikrofilmskog laboratorija za Arhiv Bosne i Hercegovine   


 

Vlada Japana poslala je tehničara u Bosnu i Hercegovinu povodom popravke opreme za mikrofilmiranje dragocjene građe Arhiva BiH. Popravke su službeno završene 22. februara 2019. godine, a 25. februara održana je svečanost u prostorijama Arhiva. Oprema je donirana Bosni i Hercegovini u sklopu programa Kulturne grant pomoći Vlade Japana 2006. godine. Pomenuta oprema prijeko je potrebna za kontinuirani uspješan rad na očuvanju građe od historijskog i kulturnog značaja u elektronskom formatu.