JLPT – Test znanja japanskog jezika 2019JLPT – test znanja japanskog jezika (Japanese Language Proficiency Test) za 2019. godinu održat će se na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dana 7. jula/srpnja 2019. godine. JLPT je test za neizvorne govornike japanskog jezika s ciljem evaluacije i certificiranja njihovog znanja ovog jezika.
 
Upute za test (na engleskom i japanskom jeziku)
Primjeri pitanja na testu: http://jlpt.jp/e/samples/forlearners.html
Aplikacioni formular
 
Kriteriji
Kandidati trebaju biti neizvorni govornici japanskog jezika.
 
Nivoi
 
N1 – sposobnost razumijevanja jezika u raznim okolnostima.
N2 – sposobnost razumijevanja jezika koji se koristi u svakodnevnim situacijama i u drugim okolnostima, do određenog nivoa.
N3 – sposobnost razumijevanja jezika koji se koristi u svakodnevnim situacijama, do određenog nivoa.
N4 – sposobnost razumijevanja osnova jezika.
N5 – sposobnost razumijevanja osnova jezika, do određenog nivoa.
 
Cijena polaganja testa: 70.00 KM
 
Mjesto polaganja testa: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 
Registracija
 
1. Prvo pažljivo pročitajte upute za test.
2. Molimo preuzmite prijavni obrazac isključivo sa ove web stranice.
3. Molimo elektronski popunite prijavni obrazac.
4. Molimo obratite pažnju na to da se obrazac sastoji od tri stranice (A,B, C), Test Vouchera, i kopije Test Vouchera. Prilikom popunjavanja stranice A, preostale dvije stranice se popunjavaju automatski.
5. Molimo isprintajte popunjeni obrazac. Sačuvajte stranicu C za sebe. Zalijepite svoju fotografiju na Test Voucher i kopiju Test Vouchera.
6. Molimo uplatite iznos cijene polaganja testa (70.00 KM) na jednu od sljedećih bankovnih adresa:
 
UPLATE IZ INOSTRANSTVA (devizni račun):
Molimo da na sljedećem linku pogledate upute za uplate iz inostranstva (na engleskom jeziku): KLIKNITE OVDJE (.docx).
*ažurirano 1. aprila 2019. godine


UPLATE UNUTAR BiH:

 
*
NAPOMENA: Broj računa primaoca je promijenjen počevši od 27.3.2019.
Prijašnji broj računa je nevažeći počevši od navedenog datuma. Sve uplate obavljene prije 27.3. uredno su primljene na starom računu od strane Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Sarajevu. Zahvaljujemo na razumijevanju.


7. Molimo pošaljite sljedeće dokumente poštom na adresu Ambasade Japana u BiH (Bistrik 9, 71 000 Sarajevo); dokumente u zatvorenoj koverti možete i lično dostaviti u Ambasadu:
 
     a) Popunjen prijavni obrazac (stranice A i B);
     b) Test Voucher;
     c) Kopiju Test Vouchera;
     d) Potvdu iz banke o uplati iznosa za polaganje testa (kopija je također prihvatljiva).
 
8. Molimo naznačite 'Provjera znanja japanskog jezika / Japanese Language Proficiency Test' na koverti.
9. Aplikacijski period: 1.3. (1. mart/ožujak) – 5.4. (5. april/travanj) 2019. godine (koverte sa poštanskim pečatom sa datumom 5.4. će se prihvatiti).
*NAPOMENA: Rok za prijave produžen je do 12.4.2019. godine (koverte s poštanskim pečatom datiranim na 12.4. NEĆE se moći prihvatiti).
10. Potvrda primitka aplikacije će stići na e-mail adresu navedenu u vašem prijavnom obrascu najkasnije do 18. aprila/travnja.
11. Ukoliko ne primite potvrdu aplikacije do 18. aprila/travnja, o tome nas odmah obavijestite putem e-maila.
12. Upite možete slati na e-mail adresu: embassyofjapan.culture@sx.mofa.go.jp .
 
Ambasada Japana u BiH se nada da će JLPT potaknuti što veći broj ljudi u Bosni i Hercegovini da uče japanski jezik, te da će dodatno doprinijeti promicanju bilateralnih odnosa između Japana i BiH u raznim sektorima, kao što su obrazovanje i kultura.