Održano peto takmičenje u govorništvu na japanskom jeziku (2019)

   


 

Dana 23. marta održano je peto po redu Takmičenje u govorništvu na japanskom jeziku, u prostorijama Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Sarajevu. Osam takmičara izlagalo je 3-4 minute, ovisno o kategoriji, na teme poput lične povezanosti sa Japanom. Ambasador Sakamoto, koji je učestvovao kao predsjedavajući žirija, pohvalio je sve takmičare zato što su se odvažili na izazov javnog govorenja na japanskom jeziku, osobito u kontekstu takmičenja. Korporacija Mitsubishi, koja je ovogodišnji sponzor takmičenja, dodijelila je nagrade najboljim takmičarima, uključujući povratnu aviokartu za Japan, koja je dodijeljena najboljem takmičaru u srednjoj kategoriji.
 
Rezultati takmičenja su kako slijedi:
 
Početna kategorija (opća tema: „Japan i ja“):
Prvo mjesto: Lamija Pohara – „Ukus života“
Drugo mjesto: Ajla Đinalić – „Moj put do ovdje“
 
Srednja kategorija (opća tema: slobodna):
Prvo mjesto: Amina Kahriman – „Šta sam naučila iz japanskog obrazovanja“
Drugo mjesto: Vernes Babić – “Progon mladih”