Međunarodno trienale savremene grafike na drvetu 'Hida-Takayama' za 2020. godinu
Izdanje za 2020. godinu Međunarodnog trienala savremene grafike na drvetu 'Hida-Takayama' poziva kako lokalne, tako i umjetnike iz inozemstva da predstave svoje radove, inovaciju u tehnici i pristupu grafici na drvetu, te kreativnost.
Dodatne informacije dostupne su na sljedećem linku:
http://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000021/1000118/1006776/1006777.html