Kurs japanskog jezika 2019/2020

Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Vas sa zadovoljstvom obavještavaju da će građani Bosne i Hercegovine u akademskoj 2019./2020. godini imati mogućnost pohađanja japanskog kursa, kojeg vodi izvorna govornica japanskog jezika, te nastavnica iz Sarajeva, a koja također predaje na Filozofskom fakultetu.

***
Na ovom linku možete pregledati sve aktivnosti kursa (dokument je na japanskom i bosanskom jeziku). Uvijek smo otvoreni za nove ideje i projekte!
***

Prijavni obrazac


Trajanje i datumi: 

7. oktobar 2019. – 5. juni 2020. (Završni test i Dan prezentacija će se održati izvan ovog rasporeda)
Prvi semestar: 7. oktobar 2019. – 31. januar 2020.
Drugi semestar: 17. februar 2020. – 5. juni 2020.
Raspored je promijenjen u odnosu na početak aplikacionog perioda.


**************************************
Grupe: 
Molimo vas da pogledate opis kursa.


NOVO!!
- Uvodni kurs japanskog jezika i kulture
Srijedom 17:50-19:20, i petkom 19:30-21:00


- Glavni kurs

Prvi nivo (Kurs za uvodni nivo) 
Ponedjeljkom 17:50–19:20, i srijedom 19:30–21:00

Drugi nivo
(Studenti trebaju imati znanje pokriveno GENKI-1 udžbenikom, poglavlja 1.–9.)

Utorkom 19:30–21:00, i petkom 17:50–19:20

Treći nivo
(Studenti trebaju imati znanje pokriveno udžbenicima GENKI-1 i GENKI-2, poglavlja 13. – 20.)

Utorkom 17:50–19:20, i četvrtkom 19:30–21:00

Četvrti nivo
(Studenti trebaju imati znanje pokriveno udžbenicima GENKI-1 i GENKI-2 i  TOBIRA poglavlja 1.–3.)

Ponedjeljkom 19:30–21:00, i četvrkom 17:50-19:20

NOVO!!
-Napredni nivo
(Studenti trebaju imati zavšen četvrti nivo ili znanje pokriveno nivoom JLPT N3.)

Srijedom 19:30-21:00, i petkom 19:30-21:00

**************************************

Ukupan broj sati (po grupi): 
Prvi semestar: 90 minuta x 30 sesija
Drugi semestar: 90 minuta x 30 sesija


*Gore navedeni rasporedi su podložni promjenama.Mjesto: 
Filozofski fakultet (Franje Račkog 1)


Cijena: 
 300 KM po akademskoj godini.
Uplatu treba izvršiti na bankovni račun Filozofskog fakulteta, u septembru 2019. Upute o uplati će biti pravovremeno objavljene.
Napomena: Detalji o načinima plaćanja će biti oglašeni prije početka kursa. NIJE moguće podijeliti školarinu po semestrima.


Jezici održavanja kursa: 
Japanski i engleski (Od drugog nivoa i više, predavanja će se većinom održavati na japanskom jeziku.)

Certifikat: 
Certifikati će biti izdati po završetku kursa (u junu 2020).

Registracija: 

1.    Molimo Vas pošaljite ispunjen prijavni obrazac najkasnije do nedjelje, 22.septembra* 2019. na japanese2016@ff.unsa.ba
Rok za prijave produžen je na 27. septembar 2019. !
Molimo Vas pošaljite obrazac u digitalnoj formi, tj. da ga ne ispunjavate rukom. Primit ćete potvrdu putem e-maila.
2.    Molimo Vas da nazočite uvodnom Orijentacijskom danu 1. oktobra*, 2019.  kada ćete moći dobiti opće informacije o kursu od predavača i razgovarati/postavljati pitanja studentima koji su završili prvi, drugi ili treći nivo kursa.
Orijentacijski dan je pomjeren sa 27. septembra za 1. oktobar 2019 !


****************************************************************************
****************************************************************************

Opis kursa:


- Uvodni kurs japanskog jezika i kulture NOVO!!
  Ovaj nivo je namijenjen onima koji imaju malo ili nimalo znanja japanskog jezika, i koji žele vidjeti bez obaveza kakav je japanski jezik. Ovaj nivo se sastoji od časova o japanskom pismu, osnovama gramatike i vježbama. Traje samo jednu godinu, i ne nastavlja se na drugi nivo. Međutim, možete se prebaciti na prvi nivo glavnog kursa kad god to budete željeli. Certifikat o prisustvu bit će izdat krajem godine.

-Glavni kurs
•    Student mora ozbiljno pristupiti ovom kursu.
•    Certifikati će biti izdati studentima koji su pohađali časove kroz akademsku godinu (i prvi i drugi semestar). Na certifikatu je također uključena i konačna ocjena (A-E) u koju ulazi  prisustvo/aktivnosti/ocjena na testovima, itd.
•    Student mora provjeravati e-mail za vrijeme trajanja kursa.

1 Prvi nivo kursa 
Ova nastava namijenjena je polaznicima koji posjeduju malo ili nimalo predznanja japanskog jezika, a žele usvojiti jezik ili ga upoznati na dubljem nivou. Po završetku kursa, kroz učenje osnovnih vještina govora, slušanja, pisanja i čitanja, polaznici će biti u stanju čitati i pisati na dva osnovna japanska pisma – hiragani i katakani – te će posjedovati znanje o osnovnim kanji znakovima; također će biti u stanju upuštati se u kratke razgovore na temu svakodnevnih dešavanja, kao i iskoristiti osnovne gramatičke strukture i izraze u zadatom kontekstu.
 
2 Drugi nivo kursa 
Ova nastava namijenjena je onim osobama koje su već prešle poglavlja 1-9 udžbenika GENKI-1, ili posjeduju tome jednak nivo znanja japanskog jezika (približno nivo JLPT N5 – najniži nivo na Ispitu znanja japanskog jezika za certifikat). Program nastave pokriva osnovnu gramatiku i kanji znakove. Po završetku kursa, polaznici će biti u stanju učestvovati u razgovoru na svakodnevne teme na dubljem nivou i u širem kontekstu.
 
3 Treći nivo kursa 
Ovaj nivo nastave predviđen je za osobe koje posjeduju predznanje iz udžbenika GENKI-1, te poglavlja 13-20 udžbenika GENKI-2, ili posjeduju tome jednak nivo znanja japanskog jezika (približno nivo JLPT N4 – drugi najniži nivo na Ispitu znanja japanskog jezika za certifikat). Program pokriva veći broj izraza i riječi u odnosu na prethodne, te se usredsređuje više na akademske vještine jezika umjesto na govorne, iako govorne vještine polaznika neće biti zanemarene, te će biti dodatno poboljšane. Udžbenik GENKI-2 koristit će se u prvom semestru, a udžbenik TOBIRA bit će korišten u drugom, kao udžbenik za srednji nivo znanja japanskog jezika.
 
4 Četvrti nivo kursa 
Ovaj nivo nastave predviđen je za osobe koje su prešle udžbenike GENKI-1, GENKI-2, te poglavlja 1-3 udžbenika TOBIRA, ili posjeduju tome jednak nivo znanja japanskog jezika (približno nivo JLPT N3 – srednji nivo na Ispitu znanja japanskog jezika za certifikat). Program pokriva napredniju gramatiku i vokabular, sa fokusom na napredne vještine komunikacije.

Napredni nivo NOVO!!
Ovaj nivo je za one koji su završili Četvri nivo kursa, ili imaju znanje nivoa N3 JLPT. Udžbenik “TOBIRA” će se koristiti u prvom semestru, a novinski članci, članci sa web portala, kratki romani, itd. bit će korišteni u drugom semestru, te time pokriti naprednu gramatiku i vokabular, sa fokusom na napredne komunikacijske vještine.

****************************************************************************
****************************************************************************

Informacije o udžbenicima:

Uvodni kurs: “MARUGOTO”
https://www.marugoto.org/en/

Glavni kurs:
- Početnički nivo: “GENKI”
http://genki.japantimes.co.jp/about_en

- Srednji nivo: “TOBIRA”
http://tobiraweb.9640.jp/


Organizacija kursa japanskog jezika omogućena je u saradnji sa Ambasadom Japana u Bosni i Hercegovini, te uz podršku Japanske fondacije. 


***
O nastavnici 先生の紹介

 
   MIYANOYA Nozomi / 宮野谷 希

   Diplomirala na Univerzitetu stranih studija
   u Tokiju.
   Master iz primjenjene lingvistike japanske
   edukacije.
   Područje istraživanja: japanska
   onomatopejaUkupno 7 godina iskustva kao nastavnik japanskog jezika u Japanu, Kini, Srbiji i BiH.

Dobar dan! Ja sam Nozomi Miyanoya, iz Tokyija. Magistrirala sam japanologiju s pedagogijom na Univerzitetu stranih studija u Tokyiju, te Japanska semantika je moja struka.
Možemo reći da sam ja “otaku” za jezik, tj. neko ko uvijek razmišlja o značenju riječi :)
Započela sam svoj život na Balkanu 2012. kada sam počela podučavati japanski na Unvierzitetu u Beogradu. Tamo sam radila 3 godine, te došla u Sarajevo 2016. Zaljubila sam se u kulturu, život i ljude ovdje kroz svoj posao. :)
 
Zasigurno, Japan je veoma daleko od Bosne, ali moja je želja da osjetite Japan bliže srcu kroz izučavanje japanskog jezika i kulture. Nadam se da će ovaj kurs biti dobra prilika za Bosance i Hercegovce i Japance u razmjeni kultura.
Dobro došli, i uživajte u japanskom svijetu! :)

Vidimo se u oktobru!

みなさん、こんにちは!宮野谷 希です。とうきょう しゅっしんです。とうきょうがいこくごだいがくで にほんごを せんこうして、2012ねんに ベオグラードに きました。ベオグラードだいがくで 3ねんかん にほんごを おしえて、2016ねんに サラエボに きました。ことばについて かんがえるのが だいすきです。いつも ことばの いみについて かんがえています!ことばのオタクです。
このコースが、ボスニアと にほんの いいこうりゅうの ばしょになると いいなとおもっています。
そして、このコースでにほんごや にほんぶんかを べんきょうして、もっと にほんを ちかく かんじてほしいと おもっています。
いっしょに たのしいクラスを つくりましょう!
10がつに みなさんに あえるのを たのしみにしています!