Ceremonija potpisivanja grant ugovora za četiri projekta u okviru GAGP-a za osnovne škole u Kneževu i Živinicama i domove zdravlja u Modriči i općini Prača-Pale (FBiH)

2020/3/6
     U okviru programa „Grant pomoći za temeljne projekte ljudske bezbjednosti“ (GAGP), Vlada Japana odlučila je dodijeliti grant sredstva u iznosu od 15,768 EUR (približno 31,000 KM) za „Projekat obnove Osnovne škole „Petar Kočić“ u Kneževu“, 43,524 EUR (približno 85,000 KM) za „Projekat obnove Osnovne škole Višća u Živinicama“, 72,700 EUR (približno 142,000 KM) za „Projekat nabavke medicinske opreme i sanitetskog vozila za Dom zdravlja Modriča“, te 42,088 EUR (približno 82,000 KM) za „Projekat nabavke medicinske opreme za Dom zdravlja Prača-Pale (FBiH)“.
 
27. februara/veljače, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, Nj.e. g.Hideyuki Sakamoto, potpisao je grant ugovore sa g.Novicom Kelemanom, direktorom OŠ „Petar Kočić“ u Kneževu, gđom Sanitom Mazić, direktoricom OŠ Višća u Živinicama, g.Darkom Stefanovićem, direktorom Doma zdravlja Modriča i g.Medom Žigovićem, direktorom Doma zdravlja Prača-Pale (FBiH).
 
U okviru projekata obnove osnovnih škola, zamjenom oštećenih prozora i prozorskih okvira u OŠ „Petar Kočić“ u Kneževu i oštećenih prozora, prozorskih okvira, vrata i radijatora u OŠ Višća u Živinicama, poboljšati će se sigurnost objekata, te unaprijediti uslovi za učenje i rad djece.
 
Realizacijom projekata opremanja domova zdravlja, koji za cilj imaju poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite i pružanje bolje usluge prevoza vozila hitne pomoći, Domu zdravlja Modriča biti će omogućena nabavka jednog sanitetskog vozila i medicinske opreme, koja uključuje dva defibrilatora, jedan ultrazvučni aparat i spirometar, dok će Domu zdravlja Prača-Pale (FBiH) biti omogućena nabavka defibrilatora, biohemijskog analizatora, pokretnog elektrokardiograma (EKG aparata), te 16 aparata za upotrebu unutar sanitetskog vozila.