Obnavljanje broja telefona Ambasade Japana

2023/9/11
Obavještavamo vas da je telefonski broj Ambasade Japana (+387-33-277-500), koji je bio van funkcije od 10. septembra, danas obnavljen.