Drugo takmičenje najboljih govornika na japanskom jeziku

Detalji Drugog takmičenja najboljih govornika na japanskom jeziku:

  1. Vrijeme: subota, 19. mart, 16,00 sati
  2. Mjesto: Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  3. Organizator: Univerzitet u Sarajevu
  4. Sponzori: Ambasada Japana u BiH i Shimadzu Ltd Program podrške Japanske fondacije
  5. Tema: Japan - po mogućnosti lično iskustvo, ideja, dojam o Japanu. Takmičar/ka treba izraziti vlastite stavove, ne isključivo opšte informacije o Japanu
  6. Pravila:
    a. Trajanje: oko 3min. - Ako je nastup kraći od 2:30min., takmičar/ka će dobiti negativne bodove. - Ako je nastup duži od 3:30min., takmičar/ka će biti zaustavljen/a.
    b. Nakon podnošenja aplikacije i teksta za takmičenje, kandidat/kinja može napraviti manje izmjene teksta, no svaka značajna izmjena neće biti prihvaćena.
    c. Predloženi tekst ne smije biti prethodno korišten ili objavljivan.
    d. Tokom nastupa, takmičar/ka neće biti u mogućnosti čitati pripremljeni tekst, no bit će u mogućnosti koristiti kraće zabilješke koje moraju biti zvanično odobrene i ovjerene na registracijskom šalteru prije početka takmičenja.
    e. Nakon svakog nastupa slijedi Q&A sesija.
  7. Kriteriji: 
  Kandidati moraju ispunjavati sva tri sljedeća kriterija: 
  a. da su nastanjeni u BiH
  b. da prethodno nisu boravili u Japanu, ukupno duže od 1 mjeseca
  c. da nisu studirali u inostranstvu
  8. Aplikacijska procedura: aplikacijski formular je dostupan na web stranici Ambasade Japana u BiH te na web stranici Univerziteta u Sarajevu. Popunjeni aplikacijski formular i predloženi tekst (na japanskom jeziku) je potrebno poslati na: japanesespeech@sx.mofa.go.jp.
  Aplikacijski formular
  9. Rok za apliciranje: ponedeljak, 7. mart.
  10. Prva selekcija takmičara će biti bazirana na kvaliteti predloženog teksta. Kandidati koji prođu prvu selekciju će biti pozvani da učestvuju u takmičenju. Svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima prve selekcije do petka, 11. marta.
  11. NAPOMENA: Nagrade će biti uručene najboljim takmičarima. Pobjednik/ca takmičenja će dobiti povratnu kartu za Japan, koju sponzorira kompanija Shimadzu Ltd. Ukoliko je pobjednik/ca mlađi/a od 18 godina ili je tokom posljednjih godinu dana posjetio/la Japan putem nekog od programa Vlade Japana, nagrada će biti uručena drugoplasiranom/j takmičaru/ki.