Kurs japanskog jezika 2017/2018

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu sa zadovoljstvom objavljuje da će se kurs japanskog jezika, podučavan od strane izvornog govornika japanskog jezika, održavati i u akademskoj 2017/2018. godini. Kurs je otvoren za sve građane Bosne i Hercegovine.


***
Aktivnosti kursa možete pogledati OVDJE
. Uvijek rado prihvatamo nove ideje i projekte!
***
 

Datumi održavanja:
2 oktobar 2017. – 25 maj 2018 (Završni test i prezentacija održavat će se u junu.)
Prvi semestar: 2. oktobar 2017. – 26. januar 2018.
Drugi semestar: 12. februar 2018. – 25. maj 2018.


Raspored:
Nastava za prvi nivo (početni kurs)

Grupa A: ponedjeljkom od 17:50–19:20 i srijedom od 19:30–21:00 (početni kurs)
Grupa B: srijedom od 17:50–19:20, i petkom od 19:30-21:00 (početni kurs)
 *Molimo izaberite samo onu grupu koja se uklapa u Vaš raspored (ako možete u bilo koju od ponuđenih, molimo označite obje grupe u aplikaciji)

Nastava za drugi nivo
Utorkom od 19:30–21:00 i petkom od 17:50–19:20 (studenti trebaju imati predznanje udžbenika GENKI-1, poglavlja 1-8).
 
Nastava za treći nivo
Utorkom od 17:50–19:20 i četvrtkom od 19:30–21:00 (studenti trebaju imati predznanje udžbenika GENKI-1 i GENKI-2, poglavlja 14-17).
 
Nastava za četvrti nivo
Ponedjeljkom od 19:30–21:00 i četvrtkom od 17:50-19:20 (studenti trebaju imati predznanje udžbenika GENKI-1, 2 i knjige Chukyukara Manabu Nihongo, poglavlja 1-8).

Ukupni broj sati (po grupama): 
Prvi semestar: 90 minuta x 30 sesija.
Drugi semestar: 90 minuta x 30 sesija.

*Raspored bi se mogao naknadno promijeniti.


Mjesto održavanja kursa:
Filozofski fakultet (Franje Račkog 1)

Cijena kursa: 
300 BAM za oba semestra / cijelu akademsku godinu.
Uplatu treba izvršiti na bankovni račun Fakulteta u septembru 2017. O detaljima uplate polaznici će biti blagovremeno obaviješteni.
Materijale za nastavu plaća polaznik.
Napomena: Detalji o uplati bit će dati polaznicima prije početka kursa. Uplatu nije moguće podijeliti po semestrima.

Jezici na kojima će se izvoditi nastava:
Japanski i engleski (od druge godine nadalje, nastava će se uglavnom odvijati na japanskom jeziku).

Certifikat: 
Certifikati će biti dodijeljeni za svaki nivo po završetku kursa (u junu 2018).
 
Registracija: 
1.    Molimo pošaljite ispunjen prijavni obrazac najkasnije do PONEDJELJKA, 25. septembra 2017., na adresu japanese2016@ff.unsa.ba (ovaj email će biti dostupan samo tokom trajanja konkursa za upis).
Molimo da prijavni obrazac ne ispunjavate rukom, već elektronski. Svaki polaznik će dobiti svoj registracijski broj u povratnom emailu u kojem mu/joj se potvrđuje upis na kurs.
2.    Polaznici se pozivaju da dođu na Orijentacijski dan koji će se održati u petak 29. septembra 2017. Tu će imati priliku dobiti detalje o kursu od nastavnice, kao i polaznika koji su već završili jednu ili više godina ovoga kursa.

Opis kursa:
 
Prvi nivo/početni kurs (Grupa A i B)
Ovaj kurs je namijenjen polaznicima koji nemaju predznanje japanskog jezika. Kroz učenje osnovnih vještina govora, slušanja, pisanja i čitanja, studenti će po uspješnom okončanju kursa moći čitati i pisati sve znakove hiragana i katakana, kao i 145 znakova pisma kanji, a moći će i voditi kratke usmene razmjene o svakodnevnim temama i koristiti osnovne japanske strukture i izraze u datom kontekstu.
Drugi nivo
Ovaj kurs je namijenjen polaznicima koji su savladali gradivo iz udžbenika Genki-1, poglavlje 1-8 ili posjeduju odgovarajuće predznanje japanskog jezika kako bi mogli pohađati ovaj nivo nastave. Ovim kursom pokrivene su osnove gramatike i svih 317 znakova pisma kanji. Po uspješnom okončanju kursa, polaznici će biti u mogućnosti da se uključe u razgovor o svakodnevnim temama u širokom opsegu.
 
Treći nivo
Ovaj nivo kursa namijenjen je polaznicima koji su savladali gradivo iz udžbenika GENKI-1 i GENKI-2 (poglavlja 14-17) ili posjeduju odgovarajuće predznanje japanskog jezika, kako bi mogli pohađati nastavu na ovom kursu. Ovaj kurs će svojom tematikom obuhvatiti više izraza i vokabulara, a akcenat će više biti na akademskim nego na konverzacijskim vještinama, iako će biti naglašene i vještine verbalne komunikacije. U prvom semstru će se koristiti udžbenik GENKI-2, dok će se u drugom semestru preći na knjigu „Jokyue no Tobira“.
 
Četvrti nivo
Ovaj nivo kursa namijenjen je polaznicima koji su savladali gradivo iz udžbenika GENKI- 1 i 2, kao i udžbenika „Chukyukara Manabu Nihongo“, poglavlja 1-8 ili posjeduju odgovarajuće predznanje japanskog jezika kako bi mogli pohađati nastavu. Ovaj kurs će obuhvatiti više gramatike i napredniji vokabular, a fokus će biti i na naprednijim konverzacijskim vještinama.

Uslovi pohađanja kursa: 
•    Polaznici se moraju ozbiljno posvetiti kursu.
•    Polaznici moraju imati namjeru pohađati kurs tokom cijele akademske godine (oba semestra).
•    Polaznici moraju imati vremena za prisustvo na svim časovima i redovno raditi zadaće.
•    Polaznici moraju provjeravati svoj email svaki dan tokom održavanja kursa.
 
Ovaj kurs je pokrenut u saradnji sa Ambasadom Japana u Bosni i Hercegovini uz podršku Japanske fondacije.


Prijavni obrazac


Teacher introduction 先生の紹介

 


MIYANOYA
 Nozomi / 宮野谷 希
Graduated Tokyo University of Foreign Studies.
Master of Applied Linguistics of Japanese education.
Research interest: Japanese onomatopoeia.
5-years-experience in total as a Japanese lecturer in Japan, China, Serbia and Bosnia and Herzegovina.


Dobar dan! I am Nozomi Miyanoya, from Tokyo. I speak Japanese, English, and a little Bosnian (samo malo…). I came here last year, and still have many things that I want to know about your culture and everything here. I hope this course would be a good opportunity for people in Bosnia and Herzegovina and Japan to connect.

Certainly, Japan is far, far away from Bosnia and Herzegovina, but I wish you get to feel Japan closer through studying Japanese language and culture. Let's make our course a great one together!

みなさん、こんにちは! 宮野谷希です。東京しゅっしんです。日本語と英語と、ボスニア語がすこし話せます。

きょねん、ボスニアにきました。でも、まだまだたくさん、ボスニアの文化などをしりたいです!このコースが、ボスニアと日本のいいこうりゅうのばしょになるといいなと思っています。

そして、日本語コースで日本語や日本文化をべんきょうして、もっと日本を近くかんじてほしいと思っています。
いっしょに楽しいクラスをつくりましょう!
10月にみなさんに会えるのを楽しみにしています!