平成27年度草の根・人間の安全保障無償資金協力「グラチャニツァ市ルカビッツァ小学校修復計画」引渡式の実施

平成29年6月14日


  

Ceremonija primopredaje za “Projekat obnove Osnovne škole Lukavica u Gračanici”  održana je 26. maja 2017. godine u Osnovnoj školi Lukavica u Gračanici, u prisustvu zamjenika šefa misije Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini, gosp. Kazumasa Miyazaki, člana Općinskog vijeća Gračanica, gosp. Rahima Gadžića, i direktora Osnovne škole Lukavica, gosp. Almedina Devedžića.

U okviru Temeljne Grant Pomoći za Projekte Ljudske Sigurnosti (GAGP), Vlada Japana je dodijelila grant u iznosu od 65,502 EUR (cca.128,111 KM) za Osnovnuj školu Lukavica, za zamjenu dotrajale stolarije, vratai, krova uključujući azbest u školskom objektu i sportskoj sali u Osnovnoj školi. Od kada su školski objekat i sportska sala sagrađeni 1964 godine, nikada nisu obnovljeni, a bili su ozbiljno oštećeni. Direktni korisnici ovog projekta su oko 400 učenika, 40 nastavnika kao i nenastavnog osoblja škole.
 
Vlada Japana pridaje značaj unapređenju uslova u oblasti osnovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, i od 1996 godine je u okvriru GAGP programa dodijelila grantove za preko 80 projekata u oblasti obrazovanja.