平成27年度草の根・人間の安全保障無償資金協力「ロパレ市スベティ・サバ小学校施設修復計画」引渡式の実施

平成29年6月19日
 
 
Ceremonija primopredaje za “Projekat obnove Osnovne škole Sveti Sava u Loparama je održana 09. juna 2017. godine u Osnovnoj školi, u prisustvu zamjenika šefa misije Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini, gosp. Kazumasa Miyazaki, načelnika Opštine Lopare, gosp. Rade Savića i direktora Osnovne škole Sveti Sava u Loparama, gosp. Paje Tomića.

U okviru Temeljne Grant Pomoći za Projekte Ljudske Sigurnosti (GAGP), Vlada Japana je dodijelila grant u iznosu od 69,347 EUR (135,632 KM) za Osnovnuj školu Sveti Sava u Loparama, za obnovu stare stolarije i vrata u školskom objektu i sportskoj sali. Od kada su školski objekat i sportska sala sagrađeni 1971 i 1972 godine, nikada nisu obnovljeni, a bili su ozbiljno oštećeni. Direktni korisnici ovog projekta je oko 350 učenika, 50 nastavnika i nenastavnog osoblja škole.

Vlada Japana pridaje značaj unapređenju uslova u oblasti osnovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, i od 1996 godine je u okvriru GAGP programa dodijelila grantove za preko 80 projekata u oblasti obrazovanja.